Coaching

Varför coaching?

Syftet med coaching är att stärka dig som individ så att du kan upptäcka och använda din fulla potential. Genom mig som coach hittar du lösningar och metoder för att närma dig dina visioner och önskningar. Du arbetar mot dina egna personliga mål, så att du får möjlighet att växa i dina olika roller i ditt liv.

coaching

”Varje ny dag är en ny möjlighet att förändra ditt liv!”

Vare sig det handlar om din hälsa, föräldraroll, relation, jobb eller balans i tillvaron, så är coaching ett mycket kraftfullt verktyg. Det gör att du hittar vägar och strategier för att komma fram till den bästa lösningen för dig och din situation.

Jag har hjälpt ett stort antal klienter att förbättra sin prestationsförmåga, att få bättre självförtroende och självkänsla som i sin tur ökar livskvalitén.

Om vi gör det vi alltid har gjort, så får vi det vi alltid har fått. 
Om vi vill ha ett nytt resultat, så behöver vi göra på ett nytt sätt.”

Inte psykoterapi

Coaching är inte psykoterapi, utan du och jag jobbar utifrån där du befinner dig idag och siktar framåt för att skapa förändring, så att du närmar dig det som du egentligen vill. Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt ansvar för den egna framgången. Det handlar om tanke, vilja och handling.

International Coach Federation

ICF är det största, internationella branschorganet för coacher. Som professionell coach följer jag de etiska riktlinjerna inom ICF och har bland annat tystnadsplikt. ICF kvalitetssäkrar coaching och coachutbildningar.

 

Jörgen Nilsson – Diplomerad Coach ICF – International Coach Federation

Adress: Köpenhamns​vägen 13
21743 Malmö

Telefon: 040-307 207

boka direkt knapp

Klicka här för att rekommendera denna sida till någon du känner.